Mobil kostnads- kontroll på sitt beste!

TCM CONTROL er det mest komplette teleforvaltnings systemet på markedet.
Vi gir deg full mobil kostnadskontroll og styring av virksomhetens komplette kommunikasjonskostnader. Oppnå store direkte og indirekte besparelser med vårt skybaserte konsept for Teleforvaltning!. - Vi gjør jobben!


FAKTURAKONTROLL

Full kontroll av innkommende fakturadata for Mobil og Innholdstjenester i forhold til avtalte prisplaner og pakker.
Fjerner manuell kontroll.
Full E2B og ERP integrasjon.


SAMLET OVERSIKT

Full oversikt over bedriftens totale Telekom-kostnader. Faktura arkiv og «Drill Down» av kostnads drivere. Data for benchmark og optimalisering av Telekom-avtaler.
CONTROL gir total oversikt!


PRIVATE TJENESTER

Automatisert skille mellom Privat- og Jobbrelatert bruk.
Attestasjon mellom ansatt og sjef, før bedriftens ERP systemer. Fjerner etterbehandling og korreksjon. Filutveksling for trekk og skatt til ERP system.


BEVISSTGJØRING

Store kostnadskutt ved synlig- gjøring av organisasjonens bruk av Telekom tjenester.
Automatisert TelePolicy.
Bevisstgjørings Mail og App.
Rask kontroll og attestasjon av faktura.

VISSTE DU AT:

"80 percent of telecom invoices are never checked"

— Aberdeen and Gartner Group —

Norsk
English
Russian
German
Dansk
Svenska
Spanish
Filipino