Funksjoner

Kort introduksjon til TCM CONTROL og hvordan du kan håndtere din organisasjons Telekom bruk

Teleforvaltning satt i system


Full oversikt og styring over bedriftens kommunikasjons- kostnader.
Bevisstgjøring av virksomhetens forbruk og kostnader for mobil og telekom - tjenester.
 
CONTROL gjør JOBBEN – DU kutter KOSTNADER
Lønnstrekk
Automatisert
Kostnadsfordeling
Pris kontroll
Intelligent faktura
Attestasjon
Bevisstgjøring
Skatterapporter

FAKTURAKONTROLL

Full kontroll av innkommende fakturadata for Mobil og Innholdstjenester i forhold til avtalte prisplaner og pakker.
Fjerner manuell kontroll.
Full E2B og ERP integrasjon.


SAMLET OVERSIKT

Full oversikt over bedriftens totale Telekom-kostnader. Faktura arkiv og «Drill Down» av kostnads drivere. Data for benchmark og optimalisering av Telekom-avtaler.
CONTROL gir total oversikt!


PRIVATE TJENESTER

Automatisert skille mellom Privat- og Jobbrelatert bruk.
Attestasjon mellom ansatt og sjef, før bedriftens ERP systemer. Fjerner etterbehandling og korreksjon. Filutveksling for trekk og skatt til ERP system.


BEVISSTGJØRING

Store kostnadskutt ved synlig- gjøring av organisasjonens bruk av Telekom tjenester.
Automatisert TelePolicy.
Bevisstgjørings Mail og App.
Rask kontroll og attestasjon av faktura.

VISSTE DU AT:

"80 percent of telecom invoices are never checked"

— Aberdeen and Gartner Group —

Norsk
English
Russian
German
Dansk
Svenska
Spanish
Filipino